Understand the Concepts With Orthodox Interpretation.

<p><a href=”#gan1″>Ganesha sharanam sharanam Ganesha</a></p>
<p><a href=”#gan2″>Gananaatha Gajavadana</a></p>
<p><a href=”#gan3″>Gowri Ganesh Uma Mahesh</a></p>
<p><a href=”#gan4″>Jai Jai Jai Jai Ganapati deva</a></p>
<p><a href=”#gan5″>Vinaayaka Vinaayaka</a></p>
<p><a href=”#gan6″>Ganapati Om Jai Ganapati Om</a></p>
<p><a href=”#gan7″>Paahi Paahi</a></p>
<p><a href=”#gan8″>Om Gam Ganapataye Namo Namah</a></p>
<p><a href=”#gan9″>Jai Jai Jai Gananaayak</a></p>
<p><a href=”#gan10″>Ambikatanaiya Vinaayaka</a></p>
<p><a href=”#gan11″>Om Namo Siddhi Vinaayak</a></p>
<p><a href=”#gan12″>Jai Ganaraayaa Shri Ganaraayaa</a></p>
<p><a href=”#gan13″>Gaye Ganapati Jagavanda</a></p>
<p><a href=”#gan14″>Jai Jai Ganapati, jai Ganapati</a></p>
<p><a href=”#gan15″>Vigneshwara Gananatha Gajaanana</a></p>
<p><a href=”#gan16″>Moriya re bapa Moriya re</a></p>
<p><a href=”#gan17″>Maha Ganapati Namoustute</a></p>
<p><a href=”#gan18″>Ganesha Sharanam parama paavaram</a></p>
<p><a href=”#gan19″>Ganapati Ganesh Ko</a></p>
<p><a href=”#gan20″>deva ho deva ganpati deva</a></p>
<p><a href=”#gan21″>Sumukha prathama hey, swanaama gaayaka</a></p>
<p><a href=”#gan22″>Ganapati baba moriya</a></p>
<p><a href=”#gan23″>Nishidin namo Ganapati Charan</a></p>
<p><a href=”#gan24″>Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Deva</a></p>
<p><a href=”#gan25″>Sabse phehela na man shri ganesh</a></p>
<p><a href=”#gan26″>Satyuga ki eka baat baataaye</a></p>
<p><a href=”#gan27″>GANESHA STAVA</a></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan1″ id=”gan1″></a>Ganesha sharanam sharanam Ganesha<strong></strong><br>
Shri Raama sharanam sharanam Shri Raama<br>
Shri Durga sharanam sharanam Shri Durga<br>
Shri Lakshmi sharanam sharanam Shri Lakshmi</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan2″ id=”gan2″></a>Gananaatha Gajavadana, Gananaatha
deena bandho<br>
Siddhi data Shiva nandaa, siddhi pradhayaka Gajaanana<br>
Parvati nandana bhava bhaya bhanjana<br>
Yuga yuga bandana Jai Shri Ganesh</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan3″ id=”gan3″></a>Gowri Ganesh Uma Mahesh<br>
Parvati nandana Shridi Ganesh<br>
Sharanam Ganesh Sharanam Ganesh<br>
Shiva nandana Ganapati Ganesh</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan4″ id=”gan4″></a>Jai Jai Jai Jai Ganapati deva<br>
Gajaanana hey Gajaanana, Gajaanana hey Ganapati Deva<br>
Lambodhara Jai Gajaanana, Gajaanana hey Ganapati Deva<br>
Maata Parvati Pita Mahadeva, Gajaanana hey Ganapati Deva</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan5″ id=”gan5″></a>Vinaayaka Vinaayaka, Vishwaadhaara
Vinaayaka<br>
Siddhi Vinaayaka bhava bhaya naathaa<br>
Suramuni vandita Shri Ganesh<br>
Vishwaadhaara Vinaayaka</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan6″ id=”gan6″></a>Ganapati Om Jai Ganapati Om (2)<br>
Ganapati Ganapati, Ganapati Om Jai Ganapati Om<br>
Parvati Nandana Gajaanana, Modaka hasta Gajavarna<br>
Shankar Baala Gajaanana, Vighnavinaashaka Gajavarna</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan7″ id=”gan7″></a>Paahi Paahi, Paahi Paahi, Gajaanana<br>
Parvati nandaa Gajaanana</p>
<p>Ekadanta Gajaanana Aneka danta vigyaanana<br>
Lambodhara hey Gajaanana, Lambo vrajadhara gajaanana<br>
Sachitaanada Gajaanana, Nityaanada</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan8″ id=”gan8″></a>Om Gam Ganapataye Namo Namah<br>
Siddhi Vinaayaka Namo Namah<br>
Ashta Vinaayaka Namo Namah<br>
Ganapati Baabaa Moriya</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan9″ id=”gan9″></a>Jai Jai Jai Gananaayak, Jai Jai
Vighnavinaayak<br>
Jai shubha mangala daayaka, Vidya buddhi vinaayaka</p>
<p>Gajavaranaa Gowri Nandana (2)<br>
Ekadantaa Gajaanana<br>
</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan10″ id=”gan10″></a>Ambikatanaiya Vinaayaka<br>
Gajavadanaa Gananaata Vinaayaka<br>
Sai Ganesha Vinaayaka (3)<br>
Tribhuvana Paalaka, Mangala Daayaka<br>
Vidya buddhi siddhi paradaayaka<br>
Sai Ganesha Vinaayaka (3)</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan11″ id=”gan11″></a>Om Namo Siddhi Vinaayak, Vishwa
Vinaayak Namah<br>
Shri Ashta Vinaayaka Namah, Shri Varada Vinayaaka Namah</p>
<p>Shri Omkaarayaa Namah, Shri Maha Pranaaya Namah<br>
Shri Pratameshwaryaa Namah, Shri Deva Devaaya Namah<br>
Shri Ashta Vinaayaka Namah, Shri Varada Vinayaaka Namah</p>
<p>Shri Gajamukhaayaa Namah, Shri Herambhaaya Namah<br>
Shri Vakratundaaya Namah, Shri Ekadantaaya Namah<br>
Shri Ashta Vinaayaka Namah, Shri Varada Vinayaaka Namah</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan12″ id=”gan12″></a>Jai Ganaraayaa Shri Ganaraayaa (2)
Ganpati Babaa moriya<br>
Ashta Vinaayaka Mangala Daayaka<br>
Sindhora varanaa paankajaramana</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan13″ id=”gan13″></a>Gaye Ganapati Jagavanda, Shankara
Suvana Bhavani Nandan<br>
Siddhi sadana gajavadana Vinaayaka, Kripa Sidho Sundara saba laayak<br>
Modaka priya muda mangala data, vidyava riddhi buddhi vidaata<br>
Mangase tulsidaas kara jooyre, Basahi Raam siya maanasa moore </p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan14″ id=”gan14″></a>Jai Jai Ganapati, jai Ganapati, Jai
Ganesha Jai Ganapati Jai Jai<br>
Ganapati Vighna Vinaashana Haare</p>
<p>Lambodara pitaambar soohe, Hari mari mukutal yanaratha nayre<br>
Gaja vari maala galay vija sohay, Haar laal may chandraka laare</p>
<p>Modaka layta beta janani jaba, thumak chalet noopoor jana kaaray<br>
Riddhi siddhi dow chavala dulaawat, kurha moha latha mohi sutaave</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan15″ id=”gan15″></a>Vigneshwara Gananatha Gajaanana<br>
Parvati Nandana Shubhanana<br>
Mangala Murti Shri Ganaraya<br>
Jai Ganaraya, Shri Ganaraya<br>
Siddhi Vinaayaka Shubhanana<br>
Ashta Vinaayak Shubhanana</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan16″ id=”gan16″></a>Moriya re bapa Moriya re (low)<br>
Moriya re bapa Moriya re (high)<br>
Moriya Moriya Ganapati bapa Moriya</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan17″ id=”gan17″></a>Maha Ganapati Namoustute<br>
Maa Gangaa Mukha Namoustute<br>
Shiva Girijaa Sutaa Namoustute<br>
Omkaareshwara Namoustute</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan18″ id=”gan18″></a>Ganesha Sharanam parama paavaram,
Satya sainam gajaanam<br>
Mrityor smaranam parama paavanam, Satya sainam gajaanam<br>
Shri guru charanam parama paavanam, Satya sainam gajaanam</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan19″ id=”gan19″></a>Ganapati Ganesh Ko, Umapati Mahesh
Ko, Mera hi pranam hai (2)<br>
Shankar Bole baba Ko damaru bajane waale ko, Mera hi pranam hai (2)<br>
Seeya pati Raam ko Radhe pati Shyaam Ko, Mera hi pranam hai (2)<br>
Anjani ke putra ko Raam ji ki duta ko, Mera hi pranam hai (2)</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan20″ id=”gan20″></a>deva ho deva ganpati deva mangalam
ganesham <br>
vighna vinashak jan sukh dayak&nbsp; <br>
mangalam ganesham</p>
<p>tu hi aadi tu hi hain anth, deva mahima teri hain anant <br>
gajananan bhut ganadhi devitam <br>
uma shutam shav vinash kare kam<br>
mangalam ganesha</p>
<p>tu hi shakti tu hi vidhan, deva tu hi ved puran<br>
gajananan bhut ganadhi devitam <br>
uma shutam shav vinash kare kam<br>
mangalam ganesha</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan21″ id=”gan21″></a>Sumukha prathama hey, swanaama
gaayaka, baalak sewaka mangala karaka<br>
Kaama supurak mangala karaka, trahi Vinaayak bhaavika taaraka</p>
<p>Sindoora laypata modhaka bhakshaka, Durjana shikshaka nijajana
vikshaka<br>
Amkusha dhaaraka jagadukh dhaaraka, Loka vidhaaraka sowbhaaya karaka</p>
<p>Asheesha karaka shakti vidhaaraka, muukshaka vaahaka suradhara
dhaahaka<br>
Phalausutaalak twamhi Vinaayak, Baalaya sewaka akeila prahaaratha</p>
<p>Prathamam mangalaayai wa ganeshaaha smaeyathay budhhayai hi<br>
Sarvadevaarchitat twaatsa ganeshaha prathamaha smritaha<br>
Indradeenaam tu devaanaam vividhaa naayaka kanoo<br>
Nanaayako ganeshyasya koopi aatho asow Vinaayak</p>
<p>Iti shri vasudevaananda saraswati virachitam,Geeti puroorvam
ganapati stotram sampooranam</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan22″ id=”gan22″></a>Ganapati baba moriya, Ganapati baba
moriya<br>
Sukha karta dukha harta , Ganapati baba moriya<br>
Aawo prabhu mere aawo, mangala moorati aawo</p>
<p>Jai Jai kaara huwe jaga andhara, ghar ghar may hai tera Mandir<br>
Prema ki jyoti jalaane waale mere mana ki jyoti jalaawo</p>
<p>Saare jaga ki tumaho swami, ganapati baba antaryaami<br>
Sabake bigare banaanewaale, mere bigare banaawo</p>
<p>Bala buddhi saba tere dayaa say, riddhi siddhi nava niddhi tere
daaya say<br>
Sabako paarala gaane waale mere naiya paara lagaawo </p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan23″ id=”gan23″></a>Nishidin namo Ganapati charan.
Ganapati charan jaga dukha haran</p>
<p>Santaap saba man ke hare, Mangal sada Ganapati kare<br>
Man kar raha pratah smaran…</p>
<p>Bal buddhi ke tuma devata, Bhar bhakti hirdaya sevata<br>
Shankar suvan taarana taran…</p>
<p>Tumhari kripa beanta hai, Deenao pet u dayawanta hai<br>
Ham aa gaye teri sharan…</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan24″ id=”gan24″></a>Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha
Deva</p>
<p>Maata Jaaki Paravati pita Mahadevaa, <br>
Laduwan ka bhoga lage santa kare sevaa</p>
<p>Eka danta dayaawanta chaar bhujaa dhaari<br>
Maathe sindura sohe, musaki sawaari</p>
<p>Andhana ko aakha deta kodhi an ko kaayaa<br>
Baajan ko putra deta niradhan ko maayaa</p>
<p>Paana charhe phoola charhe owr charhe mevaa<br>
Surdaasa sharana aaye saphala karo sewaa </p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan25″ id=”gan25″></a>Sabse phehela na man shri ganesh, <br>
Koibhi buddhi puraana hogaa, Dekha dha jai shri ganesh</p>
<p>Tuhi daata siddhi vinaayak, tuhi ganesha rishi muni paalaka<br>
Buddhi pradaata tuma ho ganesha, tuma sada buddhi dow shri ganesha</p>
<p>Tino loka may tere pooja, devana hi koi tujhsa dooja<br>
Tera hi naama nay kar kar tiho, swara saadhaan ka aba shri ganesh</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan26″ id=”gan26″></a>Satyuga ki eka baat baataaye, Girija
sutaki katha sunaaye<br>
Praatna snaan ki pehela thee vo&lt; oi nathaa pehelaa dekha jo<br>
Murat ek maathi ke banaaye, Praan prathistha uusme baraaye<br>
Bodi kisi ko aane na dena, Jab thak na aadesh sunaayi</p>
<p>Itmay nay Shankarji parhaade, Aur baalak ne roke dwaare<br>
Shiva ne kopa kiya tab bhaare, Le trishul nija suta pe chalaayi</p>
<p>Sheesh utaara usa baalak kaa, Byaakul haatthaa Parvati kaa<br>
Bhul huwe Shankar le jaane, Kaise kisi ko praana delaayi</p>
<p>Boli sati ko jeevo hu aisa, Jo maange san mukhana sowe<br>
Sristi bhoomi kaa dekha Shivane, Aise toe gaja suta pe paaye</p>
<p>Sheesh me aaya prabhu gaj sukla, Baalak ko nawa janam delaaye<br>
Usdin se bangaye gajanan, Sri Ganesh ke Ganapati kehelaaye</p>
<p>Jai Ganapati jai jai Gajaananaa, Jai jai ganesha Gananaatha</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name=”gan27″ id=”gan27″></a>GANESHA STAVA<br>
– Sri Sankarcharya </p>
<p>Ajam nirvikalpam niraakaarm ekam<br>
Niraanandam aanandam adviata poornam</p>
<p>Param nirgurnam nirveshesham nireeham<br>
Para brahma roopam Ganesham bhajema</p>
<p>Gunateetha maanam chidaananda roopam<br>
Chida bhasakam sarvagam gnana gamyam</p>
<p>Munidhyeyam aakaash roopam pareshham<br>
Para brahma roopam Ganesham bhajema</p>
<p>Jagat kaaranam kaaranagnana roopam<br>
Suraadim sukaadim gunesaham Ganesham</p>
<p>Jagad vyaapinam vishwa vandyam suresham<br>
Para brahma roopam Ganesham Bhajema.</p>
</div>
<!– end col-sm-12 –> </div>
<!– end row –>
<!– end container –> </section>
<!– end privacy policy section –>
<!– end footer –>
<!– jQuery –>
<script src=”js/jquery-1.11.1.min.js”></script>
<script src=”js/jquery-1.11.1.min.js”></script>
<script src=”js/bootstrap.min.js”></script>
<script src=”js/jquery.easing.min.js”></script>
<script src=”js/jquery.fitvids.js”></script>
<script src=”js/owl.carousel.js”></script>
<script src=”js/jquery.ui.totop.min.js”></script>
<script src=”js/jquery.countTo.js”></script>
<script src=”js/jquery.placeholder.js”></script>
<script src=”js/jquery.parallax-1.1.3.js”></script>
<script src=”js/main.js”></script>
</body>
</html>

Leave a comment